povratak

Trgovina

  CJENIK DRVENE GRAĐE
   
  SUHA DRVENA GRAĐA ZA GRAĐEVINARSTVO
  VRSTA GRAĐE širina [mm] visina [mm] dužina [m] mjerna jed. VPC (kn) PDV (kn) Ukupna cijena (kn)
                 
  LETVA 46 28 4,0 m3 2200,00 550,00 2750,00
  LETVA 46 46 4,0 m3 2200,00 550,00 2750,00
  ŠTAFLA 80 50 4,0 m3 2000,00 500,00 2500,00
  FOSNA 215 - 247 46 4,0 (5,0) m3 2100,00 525,00 2625,00
  DASKA 120 -180 23 4,0 m3 1800,00 450,00 2250,00
  LAMPERIJA A/B (C - profil) 146 19 4,0 m2 65,00 16,25 81,25
                 

  SUHE HOBLANE GREDE ZA KROVIŠTA I PERGOLE
  VRSTA GRAĐE širina [mm] visina [mm] dužina [m] mjerna jed. VPC (kn) PDV (kn) Ukupna cijena (kn)
                 
  KVH 60 100 13,0 m3 2600,00 650,00 3250,00
  KVH 60 120 13,0 m3 2600,00 650,00 3250,00
  KVH 100 120 13,0 m3 2600,00 650,00 3250,00
  KVH 100 140 13,0 m3 2850,00 712,50 3562,50
  KVH 100 160 13,0 m3 2850,00 712,50 3562,50
  KVH 120 160 13,0 m3 2850,20 712,50 3562,50
  KVH 140 140 13,0 m3 2900,00 725,00 3625,00
  KVH (prodaje se cijela dužina) 140 240 13,0 m3 2900,00 725,00 3625,00
  DUO grede (isporuka po narudžbi) - - - m3 3850,00 962,50 4812,50
  LIJEPLJENE GREDE - industrijska kvaliteta (isporuka po narudžbi) - - - m3 3900,00 975,00 4875,00
  LIJEPLJENE GREDE - vizualna kvaliteta (isporuka po narudžbi) - - - m3 4100,00 1025,00 5125,00
  Napomena: Ostatak grede dužine manje od 3 m se obračunava.
   
  Cjenik je važeći od 01.01.2019. god.