povratak

Kontakti

Za sve informacije možete kontaktirati naš ured u Zagrebu, predstavništva u Hrvatskoj, Njemačkoj, Sloveniji, Švicarskoj i Francuskoj.

Švicarska

Lugano

Adresa: Via Vignola 23, Lugano
Telefon: +41 78 7350 050
E-mail: naserelshani@hotmail.com