povratak

Prednosti gradnje niskoenergetskih kuća

Niskoenergetske kuće imaju niz prednosti.

Neke od njih su:
 
  • brzina gradnje
  • gradnja tijekom cijele godine - proizvodnja u kontroliranoj i zaštićenoj sredini, neovisna o vremenskim utjecajima
  • suha gradnja - useljenje moguće odmah po završetku radova
  • najsuvremeniji materijali i tehnologija gradnje - najveći rast u razvoju tehnoloških rješenja za ugodnost stanovanja
  • superiorna energetska učinkovitost - kompletan presjek ovojnice ispunjen izolacijom, te optimizirani sistemi gradnje za različita područja
  • otpornost na potres
  • otpornost na požar

Otpornost na potres
Montažne kuće s drvenom nosivom konstrukcijom odlikuje izvrsna otpornost na potres. Pogled na kartu potresnih područja Hrvatske otkriva visoke vrijednosti poredbenog vršnog ubrzanja tla, gdje se očekuje potres velikog inteziteta. Kuće s drvenom nosivom konstrukcijom su višestruko lakše od tradicionalne gradnje, te preuzimaju značajno manje potresno opterećenje. Drvo je trinaest puta lakše od čelika i četiri puta lakše od betona, a u kombinaciji s metalnim spojnim sredstvima osigurava duktilno ponašanje konstrukcije pri uvođenju potresnog opterećenja. Visoku razinu pouzdanosti osigurava korištenje povoljnih svojstava drva, čvrstoće i elastičnosti, pravilna izvedba detalja između drvenih elemenata i njihovo sidrenje u temeljnu ploču.
 
Otpornost na požar 
Drvo je protupožarno gotovo najbolji građevinski materijal. Ako postoji izvor topline, potrebno je postići temperaturu višu od 300ºC, da bi se drveni materijal zapalio. Pri požaru se vrlo brzo stvara drvno-ugljeni sloj koji predstavlja toplinski izolator i usporava daljnje sagorijevanje. Provodljivost topline drvenog ugljena odgovara približno jednoj šestini provodljivosti punog drva. Tako temperatura u punom drvu na vrlo maloj udaljenosti od mjesta zapaljenja ostaje gotovo nepromijenjena, a smanjenje fizikalnih svojstava pod utjecajem požara je zanemarivo. Drveni element gubi svoju nosivost tek kad se površina poprečnog presjeka koji još nije uništen požarom toliko smanji da unutarnja naprezanja izazvana opterećenjem kojeg element preuzima dostignu razinu čvrstoće drva.
Zidni elementi montažnih kuća se izvode od drvene nosive konstrukcije između koje se postavlja kamena vuna, te se obostrano oblažu gipsvlaknastim pločama. Pločaste obloge na bazi gipsa pružaju požarnu zaštitu, te produljuju vrijeme potrebno za uvođenje požarnog opterećenja na drvenu konstrukciju.
Odgovarajuća razina pouzdanosti na požar postiže se zaštitom drva negorivim pločastim oblogama, kao i odabirom robusnijih poprečnih presjeka drvenih elemenata.

Otpornost na snijeg i vjetar
Svi konstruktivni elementi montažnih kuća se proračunavaju prema važećim propisima, za točnu lokaciju objekta. Uzimaju se referentna opterećenja vezana za mikrolokaciju, provodi se proračun konstrukcije prema europskim normama i osigurava jednaka razina pouzdanosti kao i za objekte građene tradicionalnim načinom.
 
Trajnost
Proračunski (projektirani) vijek građevine je pretpostavljeno razdoblje korištenja konstrukcije uz redovito održavanje, ali bez velikih popravaka. Prema Europskoj normi EN 1990 proračunski uporabni vijek konstrukcije zgrada ili drugih uobičajenih konstrukcija iznosi 50 godina.
Trajnost konstrukcije je njena sposobnost posjedovanja zahtjevane razine sigurnosti i uporabljivosti u određenom vremenskom razdoblju pod utjecajem pretpostavljenih uzročnika. Trajnost montažnih građevina je 150 godina ili više uz redovita održavanja.
Stvarni uporabni vijek neke konstrukcije između ostaloga ovisi i o poduzetim aktivnostima održavanja (intervencijama), o utjecajima iz okoliša, te pojavi izvanrednih događaja. Uz pravilno i redovno održavanje objekta, nema ograničenja u njegovom trajanju.