povratak

Od kupovine do primopredaje kuće

Kao prvi korak prema izboru kuće koja najviše odgovara vašim željama i financijskoj konstrukciji izgradnje, preporučujemo da pogledate kuće iz naše standardne ponude.

Kuće iz naše standardne ponude s detaljnim pojašnjenjima naći ćete na našoj web stranici, kao i sve ostale informacije oko konstrukcije, kvalitete, načina izgradnje i financiranja. Na svim kućama iz našeg kataloga moguće je raditi izmjene, kako u samom rasporedu prostorija tako i na povećanju ili smanjenju dimenzija kuće, te uklanjanju ili dodavanju otvora - prozora, vrata.

Kuće se mogu izgraditi i prema Vašim vlastitim željama i zahtjevima ili prema postojećem projektu.

Kada se odlučite za neku kuću iz našeg kataloga ili prema vlastitoj ideji, posjetite nas u projektnom uredu ili izložbenoj kući gdje ćete dobiti sve dodatne informacije te u isto vrijeme imati priliku vidjeti i doživjeti ambijent jednog od naših objekata. Naši djelatnici Vam stoje na usluzi kod razrade svih detalja vezanih uz Vaš budući dom.

Kada su svi detalji arhitekture i financija definirani, pristupa se izradi projektne dokumentacije. Prvi korak je izlazak geodeta na teren kako bi napravio izmjeru predmetne građevne čestice i izradio geodetski situacijski nacrt koji služi kao podloga za daljnju izradu projekta. Zatim se izrađuje opis i prikaz planiranog zahvata u prostoru, kako bi se ishodili svi posebni uvjeti potrebni za izradu glavnog projekta. Kada se prikupe uvjeti od svih nadležnih javnih poduzeća tada se izrađuje glavni projekt u skladu s izdanim uvjetima, a u svrhu ishođenja građevinske dozvole.

Po dobivanju Građevinske dozvole sklapa se Ugovor o izgradnji kuće u kojem se definiraju: nivo izvedenosti radova, cijena kuće, način plaćanja, početak i završetak gradnje, te svi ostali bitni elementi za proces gradnje.

TIJEK GRADNJE 
Montažne kuće i zgrade izvodimo od velikoplošnih konstruktivnih elemenata koji se na terenu dizalicom postavljaju na unaprijed pripremljenu armiranobetonsku ploču. Kod prizemnica se nakon montaže zidnih elemenata postavlja krovna konstrukcija, koja može biti izvedena od drvenih rešetkastih nosača ili kao klasično drveno krovište.
 
Kod kuća s potkrovljem ili katnica se nakon montaže zidnih elemenata prizemlja polaže međukatna konstrukcija, na koju se dalje postavljaju zidni elementi potkrovlja ili kata, te krovna konstrukcija ili krovni paneli. Krovna konstrukcija se može izvoditi u sistemu rešetkastih krovnih nosača, kao klasično drveno krovište ili u sistemu ravnog krova.

Osim grednih elemenata, možemo ponuditi i plošne elemente od križnog lameliranog drva (CLT).

Nakon montažerskih radova, izvode se krovopokrivački, fasaderski i limarski radovi. Unutra se postavljaju gipskartonske ploče na stropove i spojeve predgotovljenih elemenata.

Montaža konstruktivnih elemenata kuće traje 1 do 3 dana, a ovisi o veličini i složenosti objekta. Izvedba do nivoa visoki roh bau traje 15-30 dana.

Završni obrtnički radovi koji nisu obuhvaćeni visokim roh bauom su: završni podovi s glazurom i podnom izolacijom, soboslikarski radovi, sobna vrata, zidne keramičke pločice i instalaterski radovi, osim grubog razvoda elektroinstalacija.
 
PRIMOPREDAJA KUĆE
Po završetku radova dogovorenih ugovorom pristupa se primopredaji kuće. Na gradilištu se izvršava uvid u sve stavke ugovora te se sastavlja primopredajni zapisnik.