povratak

Mjere energetske učinkovitosti u građevinama

U svrhu uštede energije potrebno je kod gradnje novih građevina povećati toplinsku zaštitu.

Standardno izolirane kuće troše oko 100 kWh/m² što je znatno više od niskoenergetskih kuća koje troše 40 kWh/m² i pasivnih kuća koje troše 15 kWh/m².
 
Zbog nedovoljne toplinske izolacije dolazi do većih toplinskih gubitaka zimi, pregrijavanja prostora ljeti, oštećenja uzrokovanih vlagom, što dovodi do oštećenja konstrukcije te neudobnog i nezdravog stanovanja. Toplinski gubici kroz konstrukciju ovise o sastavu konstrukcije, orijentaciji građevine, te o koeficijentu prolaska topline. Ugradnjom materijala niske toplinske provodljivosti, a većeg toplinskog otpora, postiže se bolja toplinska izolacija.
Bitna karakteristika vanjskog elementa konstrukcije je koeficijent prolaska topline U, koji predstavlja količinu topline koju građevni element gubi u 1 sekundi po m² površine kod razlike temperature od 1K, izraženo u W/m²K. Što je koeficijent prolaska topline manji, toplinska zaštita građevine je veća.
 
Za energetsku učinkovitost u građevinama potrebno je:
  • poboljšati toplinsku zaštitu ovojnice u svrhu smanjenja gubitka topline iz građevine
  • orijentacijom građevine i korištenjem sunčeve energije povećati toplinske dobitke u građevini
  • koristiti obnovljive izvore energije - sunce, vjetar, biomasa
  • povećati energetsku učinkovitost termoenergetskih sustava