povratak

Gradnja kuće

Gradnja kuće je važan korak u životu svakog pojedinca. Kako biste sebi olakšali gradnju predlažemo Vam kao optimalno rješenje gradnju niskoenergetske montažne kuće.

Gradnjom niskoenergetske montažne kuće štedite vrijeme i novac, jer gradnju od projekta do krova prepuštate stručnom timu, a ulaganjem u izolaciju kuće smanjujete troškove grijanja i hlađenja.
Kako bismo Vam približili postupak gradnje niskoenergetske montažne kuće dali smo detaljan opis radnji od kupovine do primopredaje kuće, a u dijelu tehnologija gradnje smo dali pojašnjenja načina gradnje niskoenergetskih montažnih kuća.
 
Namjera nam je što više približiti budućim graditeljima koncept niskoenergetske gradnje, te smo u ovom dijelu dali pojašnjenja što su niskoenergetske kuće, napravili usporedbu utroška energije u niskoenergetskim montažnim kućama i klasično građenim kućama.

Kod niskoenergetskih montažnih kuća često se postavljaju pitanja o otpornosti na požar i potres, kao i pitanje trajnosti kuća, a odgovore možete vidjeti u prednosti gradnje niskoenergetskih kuća.
 
U poglavlju najčešća pitanja možete pročitati odgovore na upite vezane za projektiranje i gradnju, a koji mogu biti vrlo korisni budućim kupcima montažnih kuća. Najčešća pitanja će se proširivati kako budu pristizali novi zanimljivi upiti.