povratak

Edukacija za pokrivanje crijepom

Vratili smo naše dečke u školske klupe!

Bili smo u Bramacovoj proizvodnji u Škocjanu/SLO i usvojili nove smjernice vezane za pokrivanje naših kuća.
Dio ekipe koja radi na montaži pažljivo je pratio nastavu i prisjetio se kako je bilo lijepo za vrijeme školskih dana.
Idemo Domprojekt!