povratak

Cjenik

Upite za cijene pojedinačnih tipova kuća možete poslati na info@domprojekt.hr

Cijene kuća šaljemo na upit za pojedini tip kuće i konkretnu lokaciju gradnje.

Cijene kuća se ne formiraju po m², nego temeljem troškovnika (izračun: količine materijala × jedinične cijene). Na cijenu utječu: složenost projektnog rješenja, površina objekta, vrste materijala koji se ugrađuju u kuću, odabrani sistem gradnje, lokacija gradnje.

Cijene kuća se izrađuju za nivo dovršenosti visoki roh bau koji obuhvaća izgradnju izvana gotove kuće, osim ograde i podne obloge na terasama, a unutra dovedene do faze završnih obrtničkih radova.

Temelji nisu u cijeni.

Mogućnost izvedbe dodatnih radova ili opcije ključ u ruke ovisi o lokaciji gradnje.

Na kućama iz Kataloga su moguće izmjene. Kuće gradimo i prema individualnim projektima.