povratak

Cjenik

Cjenik će uskoro biti dostupan. Upite za cijene pojedinačnih modela možete poslati na info@domprojekt.hr

Cijene kuća se formiraju isključivo temeljem troškovnika: količine materijala x jedinične cijene, koje ovise o vrsti materijala koji se ugrađuju u kuću. Na cijenu utječe arhitektonsko oblikovanje objekta, veličina objekta, vrste ugrađenih materijala, sistem gradnje, lokacija, itd.

Cjenik za modele kuća iz naše ponude smo izradili za nivo izvedenosti visoki roh bau, koji obuhvaća izgradnju kuće gotove izvana, a unutra dovedene do faze obrtničkih radova.