niskoenergetske montažne kuće

Domprojekt - Youtube channel

PRATI NAS NA:  

nekretnine

novosti

cjenik

faq

početna

Domprojekt, Petrinjska 6, Zagreb
informacije na tel: 01 / 4810 138
e-mail: info@domprojekt.hr

ENGLISH  /  HRVATSKI  /  DEUTSCH

Početna
Prati nas na:

KATALOG KUĆA

Projektni ured

U projektiranju se koriste najsuvremeniji CAD i 3D-CAD/CAM programi za crtanje, te najkvalitetniji i uvijek up-to-date stručni programi za dimenzioniranje konstrukcija.

Takav pristup omogućuje investitoru potpun doživljaj budućeg objekta, točnost kalkulacija za troškovnike i preciznost pri odabiru i nabavi potrebnih materijala. 
Graditeljstvo je posao poznat po tome što nosi mnoštvo nepredviđenih detalja, izmjena i improvizacija na licu mjesta. Precizna i jasna projektna dokumentacija vama i vašim graditeljima gradnju čini zadovoljstvom.

Ponuda projektnog ureda

Osim projektiranja niskoenergetskih kuća iz našeg vlastitog proizvodnog programa, projektiramo i sve ostale građevine visokogradnje bez obzira na namjenu i materijale.

Ponuda projektnog ureda obuhvaća izradu:

  • idejni projekti
  • glavni projekti 
  • izvedbeni projekti
  • troškovnici za ishođenje kredita
  • energetsko certificiranje 
Svi projekti se izrađuju i opremljeni su svim nacrtima i pripadajućim tekstualnim dijelovima u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12).
 
Idejni projekt  sadrži međusobno usklađene nacrte i dokumente kojima se daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja građevine, te smještaj građevine na građevnoj čestici na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi koju izrađuje ovlašteni geodet.
 
Glavni projekt  sadrži međusobno usklađene projekte kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva prema Zakonu i posebnih propisa te tehničkih specifikacija.
Sadržaj glavnog projekta: 
  • arhitektonski projekt
  • građevinski projekt
  • projekt vodovoda i kanalizacija 
  • elektrotehnički projekt
  • strojarski projekt (po potrebi)
Izvedbeni projekt sadrži detaljnu razradu nacrta iz glavnog projekta u M 1:50, s rješavanjem planova oplate i armature.

Troškovnik za ishođenje kredita sadrži detaljan opis stavki s količinama materijala i cijenama pojedinih radova.